Opsporing van ondernemingen in moeilijkheden

Auteur: Annelies Hellemans Reeds sinds lange tijd heeft een daartoe voorziene afdeling van de ondernemingsrechtbank de opdracht de ondernemingen binnen haar rechtsgebied op te volgen om zo eventuele financiële moeilijkheden op te sporen.  Deze taak wordt uitgevoerd door de “kamers voor ondernemingen in moeilijkheden” (vroeger “kamer voor handelsonderzoeken”). Recent heeft de wetgever hier één en […]

Uw geheim goed bewaard en goed beschermd?

Auteur: Philippe Van der Heyden Inleiding Met de wet van 30 juli 2018 (in werking getreden op 24 augustus 2018) werd een ruimere bescherming  geboden aan “bedrijfsgeheimen.” De wet is het resultaat van omzetting van minimumverplichtingen, voorzien door Europese regelgeving. Wat wordt begrepen onder bedrijfsgeheim, welke inbreuken verboden zijn (en welke niet) en wat de […]

Het faillissement van een contractspartij

Auteur: Mr. Annelies Hellemans 29 december 2020 Elke ondernemer wordt op een bepaald ogenblik geconfronteerd met het faillissement van een contractspartij. Wanneer het gaat om een zogenaamde “lopende overeenkomst” met een gefailleerde onderneming, zijn hierop bijzondere regels van toepassing, die terug te vinden zijn in artikel XX.139 WER. In deze bijdrage lichten we deze regels […]

Zijn uw B2B contracten al up to date?

Auteur: Philippe Van der Heyden Met de wet van 4 april 2019 zijn een reeks van nieuwe regels uitgevaardigd die van toepassing zijn op ondernemingen. De nieuwe regels kunnen worden opgedeeld in drie categorieën: · Regels omtrent onrechtmatige contractuele bedingen · Regels omtrent misbruik van economische afhankelijkheid · Regels omtrent oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen In deze nieuwsflash behandelen […]

Aansprakelijkheid in het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)

Alle vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019, zijn onderworpen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV” genoemd). Dit nieuwe wetboek herleidt drastisch het aantal vennootschapsvormen. Voor vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid resten enkel nog de Besloten Vennootschap (BV), de Coöperatieve Vennootschap (CV) en de Naamloze Vennootschap (NV). Zonder een exhaustieve bespreking te willen […]

Bouwen en renoveren, een aantal aandachtspunten

Wanneer u een huis gaat bouwen of uw bestaande woning gaat vernieuwen, betekent dit voor u doorgaans een aanzienlijke financiële inspanning. U gaat dan ook niet licht over de keuze voor een welbepaalde aannemer en zal waarschijnlijk een aantal aannemers uitnodigen en offertes vergelijken. Misschien wint u wel advies in bij vrienden of familie. Dat […]