[ˈɪn.tɛ.ɡoː] advocaten

integare -texi -tectum (latijn): ik bescherm

Onze waarden

Pragmatisme, transparantie in onze communicatie en tarieven en oog voor de individuele situatie van elke cliënt, gesteund op een grondige expertise.

Ons doel

Cliënten beschermen, zowel preventief door hen voorafgaandelijk duidelijk te adviseren, als remediërend door onze persoonlijke bijstand voor de rechtbanken.

Materies

Ondernemingen in moeilijkheden

Met twee curatoren bij de ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Mechelen, beschikt Intego advocaten over een ruime ervaring op het gebied van insolventie van zowel kleine als zeer grote ondernemingen.

Vennootschappen & verenigingen

U heeft, al dan niet tezamen met een aantal zakenpartners, het plan opgevat om een onderneming te starten of over te nemen. Om uw idee en talent alle kansen te geven, is het belangrijk een goede ondersteuning te krijgen gedurende het ganse traject.

Contracten

Sluitende overeenkomsten vormen een solide basis voor elke onderneming.
Daarom is het aangewezen een beroep te doen op een specialist ter zake, zoals Intego, voor de redactie van belangrijke overeenkomsten.

Incasso

Vaker en vaker worden ondernemingen geconfronteerd met schuldenaars die in gebreke blijven om te betalen. Een correcte opvolging van achterstallige facturen draagt bij tot een financieel gezond bedrijf.

Tax

Zowel vennootschappen als natuurlijke personen – ondernemers worden op een bepaald ogenblik onderworpen aan fiscale controles. Vaak geven deze controles aanleiding tot bijkomende aanslagen voor aanzienlijke bedragen.

Vastgoed

Aannemers en architecten kunnen geconfronteerd worden met bouwheren die facturen niet betalen of de kwaliteit van uitgevoerde werken betwisten.
Het kantoor verdedigt de belangen van diverse aannemers en architecten.

Banking & finance

Het kantoor heeft een uitgesproken expertise inzake de complexe materie van het privaat bankrecht. Zo beschikt Mr. Hellemans over een ruime ervaring in de materies van het beleggingsadvies, vermogensbeheer, fondsen, het algemeen bankrecht en het kredietrecht.

Annelies Hellemans

Mr. Hellemans is voornamelijk actief in het ondernemings- en vennootschapsrecht en het financieel en bancair recht. Zij heeft een bijzondere expertise op het gebied van insolventie en gerechtelijke reorganisatie, en biedt advies en begeleiding aan ondernemingen in moeilijkheden.

Vanuit haar passie voor het ondernemerschap adviseert zij kleine en middelgrote ondernemingen bij het opstellen van verschillende handelscontracten, alsook de oprichting, herstructurering en ontbinding van vennootschappen. 

Tot slot treedt Mr. Hellemans eveneens op inzake het economisch strafrecht, zowel aan de zijde van de beklaagden als aan de zijde van de burgerlijke partijen.

Philippe Van der Heyden

Mr. Van der Heyden is voornamelijk actief in het ondernemingsrecht, vennootschapsrecht en aannemingsrecht.

Zo verleent hij advies en bijstand inzake ondernemingen in moeilijkheden, vennootschappen, contracten, incasso en ondernemingsfiscaliteit.

Daarnaast staat hij alle actoren van het bouwproces bij, gaande van opdrachtgever over architect tot aannemer, en dit zowel adviserend als remediërend.

Nieuws

Intego BV

BE 0649.712.037

Adres

Ons kantoor is gelegen nabij het centrum van Heist-op-den-Berg.

Annelies

Contacteer Mr. Hellemans via e-mail of telefoon:

Philippe

Contacteer Mr. Van der Heyden via e-mail of telefoon:

Ondernemingen in moeilijkheden

Met twee curatoren bij de ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Mechelen, beschikt Intego advocaten over een ruime ervaring op het gebied van insolventie van zowel kleine als zeer grote ondernemingen.

Wij kunnen u dan ook, samen met uw adviserend cijferberoeper, bijstaan en begeleiden bij procedures van gerechtelijke reorganisatie, buitengerechtelijke herstructureringen en saneringen.

Ook wanneer één van uw schuldenaars failliet verklaard wordt, staan we u bij en kunnen we uw rechten zoveel als mogelijk vrijwaren.

Vennootschappen & verenigingen

U heeft, al dan niet tezamen met een aantal zakenpartners, het plan opgevat om een onderneming op te starten of over te nemen. Om uw idee en talent alle kansen te geven, is het belangrijk een goede ondersteuning te krijgen gedurende het ganse traject. 

Niet alleen is het essentieel dat u vanaf de opstart binnen het juiste contractuele en statutaire kader werkt, ook willen we ervoor zorgen dat u goed ingelicht bent over uw rechten en plichten als bestuurder doorheen de levensduur van de onderneming.

Loopt het onderweg toch ergens fout, dan kunnen wij zowel aandeelhouder, bestuurder als vennootschap bijstaan en verdedigen in procedures rond aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid en vorderingen door of tegen de vennootschap.

Contracten

Sluitende overeenkomsten vormen een solide basis voor elke onderneming. 

Daarom is het aangewezen een beroep te doen op een specialist ter zake voor de redactie van belangrijke overeenkomsten. Denk hierbij aan huurcontracten, samenwerkingsovereenkomsten, aanneming, dienstverlening, algemene voorwaarden, enzovoorts.

Rijst er toch een geschil tussen u en een contractspartij, dan kan u op ons rekenen, zowel voor de rechtbank als erbuiten.

Incasso

Vaker en vaker worden ondernemingen geconfronteerd met schuldenaars die in gebreke blijven om te betalen. Een correcte opvolging van achterstallige facturen draagt bij tot een financieel gezond bedrijf.

Wij hanteren een transparant en efficiënt invorderingstraject, dat er naar streeft dat u als schuldeisers niets of zo weinig mogelijk inlevert op de hoofdsom van de facturen, ongeacht de prestaties die het kantoor hiervoor dient te leveren.

Tax

Zowel vennootschappen als natuurlijke personen – ondernemers worden op een bepaald ogenblik onderworpen aan fiscale controles.

Vaak geven deze controles aanleiding tot bijkomende aanslagen voor aanzienlijke bedragen.

Samen met uw accountant bekijken we de mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen tegen de aanslagen, om vervolgens, waar nodig, het dossier voor te leggen aan de rechtbank.

Vastgoed

Zowel aannemers als architecten kunnen geconfronteerd worden met bouwheren die facturen niet betalen, dan wel de kwaliteit van uitgevoerde werken of opgemaakte plannen betwisten.

Het kantoor verdedigt de belangen van diverse aannemers en architecten en streeft, waar mogelijk, een minnelijke en snelle oplossing na.

Ook voor het opstellen  van overeenkomsten rond vastgoed (aannemingsovereenkomsten, architectenovereenkomsten, overeenkomsten inzake overdracht van zakelijke rechten) of voor geschillen over appartementsmede-eigendom kan u bij ons terecht.